Сфера застосування ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019

Цей стандарт встановлює знаки безпеки для запобігання нещасним випадкам, протипожежного захисту,

інформування щодо загрози здоров'ю людей та евакуації.
Форма та колір кожного знака безпеки відповідають ISO 3864-1, а дизайн графічних символів - ISO 3864-3.

Колориметричні та фотометричні властивості разом із рекомендаціями щодо систем замовлення кольорів відображено у ISO 3864-4.
Цей стандарт ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 застосовний до всіх приміщень та сфер, де можуть з'явитися питання, пов'язані з безпекою людей.

Проте він не стосується попереджень, які використовують для управління залізничним, автомобільним, річковим, морським та повітряним рухом і загалом тих сфер,

що підлягають регламентуванню, яке може відрізнятись від деяких пунктів цього стандартута серії ISO 3864.
Цей стандарт установлює оригінали знаків безпеки, розмір яких може бути змінено під час відтво
рення та застосування.

 

 

 

 


Сфера застосування стандарту ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 Техноспектр-Сервіс

 

 

 

 

 

 


phone-handset