Відповідно пункту 3.13 розділу V «Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту» НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати:

  • захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів, а також захист знімних комплектуючих виробів від використання не за призначенням (для щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями);
  • зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих виробів.
Що мають забезпечувати пожежні щити