Техногенні катастрофи

Техногенні катастрофи — катастрофи з тяжкими наслідками для довкілля і людини, які викликані частковим або повним виходом з ладу

(або руйнуванням) технічних засобів під час експлуатації, що супроводжується серйозними порушеннями виробничого процесу, вибухами,

утворенням осередків пожеж, радіоактивним, хімічним або біологічним зараженням великих територій, ураженням та загибеллю людей.

До техногенних катастроф відносять

 • аварії на промислових об'єктах
 • аварії на будівництві
 • залізничному транспорті
 • повітряному транспорті
 • автомобільному транспорті
 • трубопровідному транспорті
 • водному транспорті
 

 

В  результаті  техногенних катастроф часто виникають

 • пожежі
 • руйнації цивільних будівель
 • руйнації промислових будівель
 • виникає небезпека радіоактивного зараження місцевості
 • виникає небезпека хімічного зараження місцевості
 • виникає небезпекбактеріального зараження місцевості
 • відбувається розтікання нафтопродуктів і агресивних (отруйних) рідин по поверхні землі
 • води 
 • інші наслідки
 
що створюють загрозу населенню і навколишньому середовищу
 
 

Техногенні катастрофи

 


phone-handset