Основні вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки

Відповідальні особи відповідно до Кодексу цивільного захисту України за результатами аналітичного опрацювання інформації

про стан техногенної безпеки включають до планів основних заходів цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем

та їх ланок, а також планів локалізації і ліквідації аварій заходи з реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру.

Такі плани спрямовані на запобігання або усунення:

  • аварій (аварійних ситуацій) на небезпечних об’єктах;
  • руйнування будівель і споруд з порушенням умов експлуатації;
  • критичного стану основних виробничих фондів та порушень умов експлуатації;
  • причин неможливості підтримання умов експлуатації ядерних об’єктів на території України, втрати контролю над джерелами іонізуючого випромінювання, ядерними установками;
  • наслідків терористичних дій з використанням вибухових пристроїв, небезпечних речовин, у тому числі джерел іонізуючого випромінювання, інших ядерних та радіоактивних матеріалів на території України;
  • небезпеки руйнування гідротехнічних споруд, будівель та будівельних конструкцій, інших об’єктів містобудування;
  • негативних наслідків військової та іншої небезпечної діяльності;
  • транскордонних забруднень на території України;
  • загрози об’єктам житлового фонду та соціального призначення.

Плани, робочі документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи об’єктів,

які стосуються заходів захисту населення і територій, незалежно від характеру діяльності об’єктів

мають містити відповідні вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки,

передбачені Правилами техногенної безпеки, затвердженими наказом МВС України від 05.10. 2018р. № 879.


Основні вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки

 

 


phone-handset