Відповідно до п. 7 розділу ІІІ Наказу МВС від 05.11.18р. №879 ПТБ керівники об’єктів, що за характером своєї діяльності не належать до небезпечних об’єктів, але за прогнозом можуть опинитись у зонах надзвичайних ситуацій, повинні враховувати можливу небезпеку, що може виникнути на їх територіях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на небезпечних об’єктах і територіях, та вживати заходів щодо забезпечення безпеки працівників об’єктів з урахуванням Кодексу та цих Правил.

Керівники об’єктів, що за характером своєї діяльності не належать до небезпечних об’єктів, але за прогнозом можуть опинитись у зонах надзвичайних ситуацій, повинні організовувати навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру відповідно до п. 7 розділу ІІІ Наказу МВС від 05.11.18р. №879 ПТБ.

У приміщеннях та на шляхах евакуації всіх об’єктів на видному місці мають бути вивішені відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об’єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідно до Пункту 3 розділу V , глави 6 Наказ МВС від 05.11.18р. №879 ПТБ.

Вимоги-техногенної-безпеки-у-адміністративно-офісних-приміщеннях-Техноспектр-Сервіс