Засоби індивідуального захисту органів дихання на небезпечних об’єктах

Забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту здійснюється відповідно до Порядку забезпечення населення і

працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,

приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

На небезпечних об’єктах у робочий час засоби індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин

(далі – ЗІЗ ОД) мають зберігатися на робочих місцях, а працівники, які безпосередньо обслуговують небезпечне обладнання,

устаткування, цехи, ділянки тощо, повинні постійно носити ЗІЗ ОД при собі.

Конкретні види ЗІЗ ОД мають відповідати небезпекам об’єкта.

 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання на небезпечних об’єктах

 

 


phone-handset