На об’єктах, які за характером своєї діяльності не належать до небезпечних об’єктів, але потрапляють у зону можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру під час аварій на небезпечних об’єктах, засоби індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин (далі – ЗІЗ ОД) мають зберігатися в місцях, що знаходяться поруч із маршрутами виведення (виходу) працівників із підприємства.

Забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту здійснюється відповідно до Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

Засоби індивідуального захисту органів дихання на об’єктах у зоні можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру