Відповідно до Правил техногенної безпеки, затвердженими Наказом МВС України 05.11.2018 р. №879, у разі накладення зон можливого забруднення від різних видів небезпечних хімічних речовин (далі – НХР) і зон радіоактивного забруднення, в яких може опинитися об’єкт, на такому об’єкті і в аварійно-рятувальних формуваннях, які залучатимуться для виконання аварійно-рятувальних робіт у цих зонах, мають використовуватись засоби індивідуального захисту органів дихання (далі – ЗІЗ ОД) від кожної конкретної НХР та ЗІЗ ОД і шкіри від радіоактивних речовин або уніфіковані (багатофункціональні) засоби захисту, прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Засоби захисту у зонах можливого забруднення від небезпечних хімічних речовин