Вимір опору розтікання контуру заземлення оформлюються у вимірювальній електротехнічній лабораторії за даними перевірки.

Виміри опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей здійснюються відповідно до таблиці 25 "Заземлювальні пристрої" та таблиці 27 "Електроустановки, апарати, вторинні кола" Додатку 1 до ПУЕ.

Вимір опору розтікання контуру заземлення